söndag 20 september 2009

Årets Äppelträd 2009 - Grattis Malmö, bra jobbat!

En stad på barns och ungas villkor:
Malmö får utmärkelsen Årets Äppelträd 2009
Stadsmiljöavdelningen Malmö stad får Årets Äppelträd 2009 för
sin strategiska satsning på urbana mötesplatser för barn och unga, som utvecklar staden och gynnar stadslivet för alla
.”
– Leken är en viktig del av stadsutvecklingen i Malmö. Genom att gestalta lekplatser utifrån ett specifikt tema och utforma dem för mer än lek, har vi under femton års tid skapat en rad urbana mötesplatser för barn och unga, säger Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare i Malmö.
Denna satsning innebär betydligt mer än temalekplatser. Det senaste tillskottet är den nyligen invigda puckelbollplanen i Kroksbäcksparken och ett graffitiplank i Folkets Park.
Stort gensvar
En satsning som verkligen har sitt eget signum och resulterat i stort nationellt och internationellt gensvar är skejtparken Stapelbäddsparken, som stod klar 2005 i Västra Hamnen. Den var första etappen i en omfattande ungdomsaktivitetspark, där det idag (förutom skejtparken) finns en klätterklippa och ett stort, schackrutigt betonggolv som bjuder in till allehanda händelser.
Skejtparken Stapelbäddsparken har fått sin uppföljare i Sibbarp, och just nu byggs ännu en skejtpark i Oxie. Man har också anlagt multisportarenor och spontanidrottsplatser på strategiska platser i stadens offentliga rum.
Stadsmiljöavdelningen samarbetar även med förskolor och skolor i evenemang som Skogens dagar i Bulltoftaparken och Barnens Trädgård i Pildammsparken.
Arbetet för att utveckla och upprätthålla innovativa aktivitetsmöjligheter och spännande mötesplatser för barn och ungdomar har tidigare i år gett utdelning i form av utmärkelsen 1st European Award of Excellence "City for Children" 2009.
Stadsträdgårdsmästaren skämdes
Satsningarna på ändamålsenliga utemiljöer för barn och unga började i mitten av 1990-talet när stadsmiljöavdelningen inventerade stadens lekplatser. Det fick Gunnar Ericson att inse att mötesplatserna för barn var så dåliga att han skämdes.
– Redan då föddes idén om temalekplatser som strategi för att introducera staden för en ny generation malmöbor, berättar Gunnar Ericson.
Idag finns tjugo stycken runt om i staden. Den första byggdes i Beijers park 1997 på temat djur, den senaste är Rörelselekplatsen i Sofielund som invigdes sommaren 2009. Målet är att anlägga två nya temalekplatser om året. Nästa tema är Äventyr och kommer att anläggas i Kroksbäcksparken, en park från 1970-talet i behov av upprustning. Där gör man nu gör stora satsningar (här finns den nyinvigda puckelbollplanen).
Högsta betyg
Temalekplatserna får högsta betyg av Malmöborna i de enkäter som stadsmiljöavdelningen regelbundet skickar ut för att få en uppfattning om hur stadens invånare upplever innehåll och skötsel av stadsrum och parker.
– Någonting som signalerar egenart har förmågan att ge identitet åt platsen. Just så fingerar temalekplatserna. De har visat sig vara betydelsefulla för Malmöborna. Temalekplatserna väcker känslor och bidrar till att man känner sig trygg i stadsrummet, menar Gunnar Ericson.
Satsningen på mötesplatser för barn och unga har blivit större än stadsmiljöavdelningen föreställde sig från början.
– En stad som medvetet väljer att lyfta fram sina yngsta invånare i stadsbyggandet lägger samtidigt grunden för att utveckla hela det framtida stadslivet. Det gör Malmö till ett mycket intressant och sevärt exempel, säger Moviums chef Anders Rasmusson.
Årets Äppelträd 2009 delas i år ut under konferensen Ute är inne i Norrköping den 21-22 september, som arrangeras av Utenavet – nationellt nätverk för främjande av utomhuspedagogik.

2 kommentarer:

Carina sa...

Härligt,grattis Malmö! en värdig förebild. för att andra att ta efter.

Hannu på Kinnekulle sa...

Sant Carina, bara sant!